Az Erdélyi Baranta Szövetség évzáró gyűlése
Hiba történt a kép beolvasásakor

Napirendi pontok: csapatbeszámolók, VI. Balassi Kupa, szórványtábor, tagdíjak, csapatok számbavétele, eseménynaptár, az Erdélyi Baranta Szövetség tagsági feltételeinek a pontositása, baranta tagsági igazolvány.

2012. december/ álom hava 09

Székelyudvarhely

Jelenlét:

 • Bokor Tibor - Farkasnyom Baranta csapat
 • Elekes Tibor - Sárkányölő Szentgyörgy baranta Had
 • Gajdó Ödön - Sárkányölő Szentgyörgy baranta Had
 • Avram Gábor - Sárkányölő Szentgyörgy baranta Had
 • Szabó Jenő - Rózsahordozó Szenterzsébet Baranta Csapat
 • Burszán Dénes - Rózsahordozó Szenterzsébet Baranta Csapat
 • Kincses Kálmán - Rózsahordozó Szenterzsébet Baranta Csapat
 • Mátéfi Csaba - Székelykeresztúri Baranta Csapat
 • Fejér András - Kiss Sándor Barcaság Baranta
 • Orbán Kincső - Szik-Baranta
 • Kőmives Róbert Zsolt - Szik-Baranta
 • Zsombori Zoltán - Szik-Baranta
 • Zsombori Béla - Szik-Baranta

Napirendi pontok

 • Csapatbeszámolók
 • VI. Balassi Kupa
 • Szórványtábor
 • Tagdíjak
 • Csapatok számbavétele
 • Eseménynaptár
 • Az Erdélyi Baranta Szövetség tagsági feltételeinek a pontosítása
 • Baranta tagsági igazolvány

Csapatbeszámolók:

A beszámolók alapján kiderült, hogy a csapatok egy részének számottevő mértékben sikerült eszközökhöz jutnia. Szovátán íjakat, sisakokat, ostort és Baranta fegyverkabátnak való posztót vettek, Székelykeresztúron ostorokat, nyílvesszőket és szablyákat szereztek, míg Székelyudvarhelyen ostorokat, íjakat, nyílvesszőket, gyakorlószablyákat és gumikéseket vettek illetve készítettek.

A csapatvezetők értékeléséből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a csapatok létszámának csökkenése sajnos erősödő jelenség, illetve, hogy a régi tagok közül sokan kifutottak (munkahely, egyetem, stb. okok miatt). Ezt a jelenséget a versenyeken való alacsony részvétel is tükrözi. Ennek ellenére több helyen is folyik már az utánpótlás nevelése. A csapatok összetétele is megváltozott, több a 14 éven aluli, mint az elmúlt években.


Farkasnyom Baranta Csapat, Szováta- Bokor Tibor számolt be:

Heti egy edzést tartanak egy bérmentesen biztosított teremben. Az edzéseken a szülők is aktivan résztvesznek a gyerekeikkel együtt. Sikerült megnyerjenek egy pályázatot, amiből az eszköztárukat fejlesztették, ezen kívül egy kissebb pénzbeli támogatásról szóló igéretet kaptak a helyi tanácstól, melyet évente kapnak meg.


Rózsahordozó Szenterzsébet Baranta Csapat, Székelyszenterzsébet- Kincses Kálmán számolt be:

Az 1-4 osztályos tanulók közt van egy jó közeg, de gyakorlatilag újra kell építeni a csapatot, mivel a régi alapemberek vagy kifutottak, vagy dolgoznak. Jelenleg a rendszertelenség miatt nincsenek edzések. Ezen kívül vezető hiányában a szomszéd, kissolymosi csapat sem müködik, ellenben ott több a fiatal és van egy fogékony közeg.


Székelykeresztúri Baranta Csapat, Székelykeresztúr- Mátéfi Csaba számolt be:

A régi edző, Pál Árpád-Csaba, távozása törés volt a csapat életében, de tulléptek rajta. A csapatlétszám stabil. Az elmúlt év elég aktívan telt: fejlesztették az eszköztárukat, több bemutatót és egy saját edzőtábort is tartottak.


Háromszék-Barcaság- Elekes Tibor számolt be:

Ezévben egy három lépcsős képzést indítottak el, ami egy állandó helyszín hiányában alább maradt. A következő évtől fokozottabban a minőségre fognak törekedni a mennyiséggel szemben, a céljuk ezzel az, hogy egy olyan közösséget fejlesszenek, akik közé akarjanak és törekedjenek bekerülni az érdekeltek. Megvalósítását egy kiképző terület létrehozásában, rendszeres felkészítőkben és ezt alátámasztó versenyek megrendezésében látják, valamint a csapatok környékén lévő hagyományok közös megélésén érik el.

Továbbá a negatív tapasztalatok alapján úgy döntöttek, hogy inkább nem az erdélyi versenyekre készülnek, hanem saját versenyeket szerveznek a hatékonyság miatt. Ezt a döntést azzal indokolták meg, hogy az alacsony részvételi arány miatt a versenyek nem a valós eredményt adják és nem tudják valósan felmérni a képességeiket.

Letették a Lovas Baranta alapjait, van négy lovuk és hat lovasuk Háromszék központtal.


Gábor Áron Baranta szállás, Bereck- Elekes Tibor számolt be:

Jelenleg heti két edzés van átlag 8 taggal. A csapatvezetők cseréje megviselte a fiatal csapatot, de ha kitartanak hamar fel tudnak zárkózni.


Sárkányölő Szentgyörgy Baranta Had, Sepsiszentgyörgy- Gajdó Ödön számolt be:

A csapat létszáma stabil, van egy külsős ember is, aki segít a felkészülésben. Avram Gábor a közeljövőben költözik Kászonba, megemlíti, hogy amennyiben sikerül szeretne ott is csapatot indítani. Ezen kivül Gajdó Ödön megpróbált elindítani egy csapatot Uzonban is, de érdeklődés hiányában nem lett belőle semmi.


Kiss Sándor Barcaság Baranta, Brassó/ Hétfalu- Fejér András számolt be:

Az edzéseken átlag öten vannak. Több bemutatójuk is volt az elmúlt évben és sikerült az eszköztárat is fejleszteni.


Szik-Baranta, Székelyudvarhely- Kömives Róbert Zsolt számolt be:

A csapat létszáma huszonhat fő, ebből átlag tizenöten vannak jelen egy edzésen. Heti egy edzés van. A tagok közt sok a 14 éven aluli gyerek, a régiek közül többen is kifutottak tanulmányi illetve egyéb okok miatt. Az elmúlt évben sikerült jelentősen felfejleszteni az eszköztárat többek között egy nyertes pályázatnak köszönhetően. Emellett három külömböző témakörü szemináriumot is tartottak, és haladtak a külső kapcsolatok építése terén is.


Oroszhegy Fier Baranta, Oroszhegy- Kömives Róbert Zsolt számolt be:

Müködik a csapat, egymás között is tartják az edzéseket, de Udvarhelyről is jár ki Zsombori Zoltán edzést tartani és alkalmanként részt vesznek az udvarhelyi edzéseken is.


Kecseti Baranta, Kecset- Kömives Róbert Zsolt számolt be:

Mióta Demény Elemér külföldön dolgozik, Kecsetben nem működik a csapat.


Gyergyószentmiklósi Baranta Közösség, Gyergyószentmiklós- Kömives Róbert Zsolt számolt be:

Az időjárási viszonyok miatt nem tudták képviselni magukat, igy Mazsola közölte a hírt, miszerint a Gyergyóban eddig működő két csapat (az apród és az öskü csapatok ) egybeolvadt, így a létszám húszon felüli és az edzéseket Bakos Lóránt vezeti.


Boldogasszony Leventéi Baranta Csapat, Székelydálya- Kincses Kálmán számolt be:

Jelenleg nincsenek edzések, de van 3-4 ember, akit folglalkoztat a téma.


Magyarok Nagyasszonya Baranta Csapat, Csíkcsomortán- Kincses Kálmán számolt be:

A csapat fiú tagjai elhúztak a népzenélés irányába, sem edzésre, sem rendezvényekre nem igazán járnak, a lányok annál lelkesebbek, mindenhol ott vannak. A csapat tagjai egyébként egy társaságban vannak, tartják a kapcsolatot.


Kolozsvári Baranta Csapat, Kolozsvár- Pál Árpád- Csaba számolt be telefonon keresztül:

Működik a csapat, A Kolozsvári Református Kollégium épületében tartják az edzéseket az iskola tanulóinak.

VI. Balassi Kupa:

2013-ban az Erdélyi Baranta Szövetség szervezi meg a Balassi Kupát, melynek a székelykeresztúri sportcsarnok ad majd otthont. A szervezők a keresztúri és a szenterzsébeti csapatok. A verseny szabályzatát a szervező csapatok állítják össze, ehez segítségul kapták az anyaországi szabályzatot, amelyet akár változtatás nélkül is elfogadhatnak. A plakát képi szerkesztését Zsombori Béla vállalta fel.

Szórványtábor:

A vicei tábor jól zajlott le, de eredménye sajnos nem sok lett, mivel nem volt felnőtt, aki tovább vigye a csapatot. A tábor lejárta után a kapcsolattartás nem volt túl aktiv.

Tagdíjak:

A gyűlésen megbeszéltek szerint az Erdélyi Baranta Szövetséget alkotó csapatok kötelesek leküldeni a szövetségi tagdíjat, akár készpénz, akár banki átutalás formájában, minden év március/ kikelet hava 15-ig, és az a személy aki nem fizette be a tagdíjat az nem vehet részt az Erdélyi Bajnokságon. Ezen kivül az a határozat is megszületett, miszerint az apródokat kivéve ez a tagdij tizenöt (15) lejre emelkedik. Az apródoknak (14 ev alatt) marad az eddigi tiz (10) lej.

Csapatok számbavétele:

Jelenleg is aktív csapatok:

 • Farkasnyom Baranta csapat, Szováta
 • Gyergyószentmiklósi Baranta Közösség
 • Kiss Sándor Barcaság Baranta, Brassó/ Hétfalu
 • Kolozsvári Baranta Csapat, Kolozsvár
 • Oroszhegy Fier Baranta, Oroszhegy
 • Székelykeresztúri Baranta Csapat, Székelykeresztúr
 • Sárkányölő Szentgyörgy baranta Had, Sepsiszentgyörgy
 • Szik-Baranta, Székelyudvarhely
 • Magyarok Nagyasszonya Baranta Csapat, Csíkcsomortán

Eseménynaptár:

Az eseménynaptárban a következő változtatások történtek ez elmult évekhez képest:

1. Az Elekes Tibor által fennebb megfogalmazott okok miatt nem kerülnek megszervezésre a szakágak szerinti évközi versenyek. Ezeket minden csapat külön vagy több csapat közösen megszervezheti magának. Ezek a versenyek nyíltak, bármelyik csapat tagja részt vehet rajtuk.

2. Az Erdélyi Baranta Bajnokság ezután két napos lesz. A döntés okai az időhiány kiküszöbölése, a minőségi felmérés, az ismerkedés lehetősége. Az elképzelés szerint az első napra kerülnek majd a megeröltetőbb próbák amit este táncház és/ vagy tábortüzes éneklős mulatság követ. A második napon kevésbé megerőltető próbák, díjkiosztó, hazaút. A bajnoksággal kapcsolatos döntés még, hogy a rendezvény az előre meghírdetett időpontban kezdődjön, aki késik, bármilyen objektiv okok miatt, az részt vehet a bajnokságon, de a már lekésett próbákon szerezhető pontoktól elesett, nem jogosult azokat külön teljesíteni.

 • VI. Balassi Kupa, Székelykeresztúr- 2013. február/ jégbontó hava. 16.
 • Pünkösdi búcsu- Csiksomlyói zarándoklat- 2013. május/ ígéret hava. 20.
 • Erdélyi Baranta Bajnokság, Gyergyószentmiklós- 2013. június/ napisten hava. 8-9.
 • Erdélyi Baranta Tábor, Gyergyószentmiklós- 2013. augusztus/ újkenyér hava. 5-11.
 • Közös rendezvény / Szüreti bál- ?

Az Erdélyi Baranta Szövetség tagsági feltételeinek a pontosítása:

Az inaktív magatartásforma kiszűrése és a szövetségi szinten is hatékony munkavégzés érdekében a gyűlésen a következő követelmények fogalmazódtak meg a tagsági viszony fenntartása illetve elnyerése érdekében:

 • A tagsági díjak legyenek befizetve időben: marcius 15.
 • A csapatok kell kepviseltessék magukat legalább két szemináriumon való részvétellel, amit Háromszék és Udvarhely központtal tartunk. A szervezésért és a jelenlét nyomonkövetéséért Kőmíves Róbert és Elekes Tibor a felelősek. A külföldi képzéseken való részvételt a szövetség abban az esetben fizeti, ha résztvevő az ott szerzett tudást utólag visszafordítja a szövetségbe (pl: szemináriumot tart).
 • Minden csapatvezető köteles január 1 ig leadnia a csapata adatait egy központi adatbázis létrehozása érdekében.

Baranta tagsági igazolvány:

Kincses Kálmán beszámólt egy anyaországi élményéről, amikor a barantásoknak járó kedvezménnyel csak nagy nehezen sikerült élnie, mivel nem volt tagsági igazolványa, amivel bizonyitani tudta volna barantás mivoltát. Ezt az esetet megfontolva a gyűlésen úgy döntöttünk, hogy az Erdélyi Baranta Szövetség is ki fog bocsáltani egy fénykép nélküli tagsági igazolványt.

 

Jegyezte: Zsombori Béla, SZIK- Baranta
2012. December/ álom hava. 09. - Székelyudvarhely

Vissza