VI. Balassi Kupa
Hiba történt a kép beolvasásakor

A rendezvény a történelmi magyar harci testkultúrára épülő hagyományos magyar harcművészeti stílus keretén belül létrehozott szabadvívó rendszer gyakorlati jellegű továbbfejlesztését célozza meg szakmai találkozó és verseny formájában, ahol eldöntésre kerül a „Balassi Kupa győztese” cím. A Baranta versenyek alkalmazott szabályai szerint a valódi harc és a magyarságra jellemző belső tartás minél pontosabb modellezésével és felelevenítésével fel kívánja mérni az egyes közösségek és versenyzők felkészültségének szintjét.

Nyílt Baranta Szabadvívó Verseny

2013. február 16. szombat

Székelykeresztúr, Erdély

Sportcsarnok, Zelyk Domokos Iskolaközpont

 

A verseny célja:

A rendezvény a történelmi magyar harci testkultúrára épülő hagyományos magyar harcművészeti stílus keretén belül létrehozott szabadvívó rendszer gyakorlati jellegű továbbfejlesztését célozza meg szakmai találkozó és verseny formájában, ahol eldöntésre kerül a „Balassi Kupa győztese” cím. A Baranta versenyek alkalmazott szabályai szerint a valódi harc és a magyarságra jellemző belső tartás minél pontosabb modellezésével és felelevenítésével fel kívánja mérni az egyes közösségek és versenyzők felkészültségének szintjét.

 

A verseny alaprendeltetése:

A rendezők feladata, hogy a Kárpát-medencében a Baranta hagyományos magyar harcművészettel (Baranta stílussal) foglalkozó sportegyesületek, egyesületek, szakosztályok, csapatok tagjai a rendszerezett hagyományos magyar harcművészet (Baranta) speciálisan magyar szabadvívó harci képességeit egymás között felmérjék.

A verseny nyílt jelleggel kerül lebonyolításra. A versenyen a Baranta stílus erdélyi képviselői mellett magyarországi, délvidéki, felvidéki, kárpátaljai és egyéb magyar közösségek Baranta egyesületei, hagyományőrző csapatok tagjai is részt vesznek.

 

A meghirdetett kategóriák:

 • Csikó - Apród leány /14 éves korig
 • Csikó - Apród fiú / 14 éves korig
 • Menyét – lányok / 14 -17 év lányok
 • Kese / 14 és 17 év közötti fiúk
 • Menyét – nők / 17 év feletti lányok
 • Öskü / 17 év feletti férfiak

 

A meghirdetett versenyszám:

- szablya

 

A verseny akur testülete:

Főbíró: Vukics Ferenc

A versenybírókat biztosítja: a Rózsahordozó Szenterzsébet baranta csapat, a Jézuskiáltó Székely Barantaközösség valamint a részt vevő csapatok versenyben nem induló tagjai.

Társbírók: a versenyző felek.

A küzdelmek a versenykiírás előírásai alapján kerülnek lebonyolításra.

 

A verseny díjazása:

A verseny öskü győzteséhez kerül a vándorkupa!

Ezen kívül a verseny 1-3. helyezettjeinek kupa, érem, oklevél, ajándékok, a versenyzőknek emléklap.

 

A verseny lefolyásának rendje:

8 fős selejtezőcsoportok kerülnek kisorsolásra, minden egyes csoportgyőztes a továbbiakban egyenes kieséses rendszerben jut tovább a döntőig.

 

A nevezések:

Az elektronikus úton érkező nevezések határideje: 2013. 02. 03.

Nevezni lehet az alábbi elektronikus címekre:

 • Kincses Kálmán: kincses_kalman@yahoo.com, Tel: +40 730 190 080
 • Páll Attila- Csaba: pallkoc@gmail.com, Tel: +40 757 362 103
 • Mátéffy Csaba: mateffycsaba70@freemail.hu, Tel: +40 744 403 846

Levelezési cím: Jézuskiáltó Székely Barantaközösség, 535400 Székelykeresztúr, Szabadság tér 34. Hargita megye, Románia

 

A nevezési díj:

A verseny nevezési díja 15 Ron vagy 1000 Ft– a helyszínen kell befizetni, benne foglaltatik az estebéd. A nem versenyző kísérők részére 10 Ron befizetése ellenében estebédet biztosítunk.

 

Az öltözet:

Baranta hagyományos öltözet, Baranta sportöltözet, népviselet.

 

A versenynap programja:

 • 8.00 A résztvevők érkezése, bejelentkezés
 • 9.00 A csapatok felvonulása
 • 9.10 A verseny megnyitása, a versengések népi szertartása /napköszöntés – közös ének/, versenyzők, bírók fogadalomtétele
 • 9.30 Közös táncos bemelegítés
 • 9.40 Önálló bemelegítés, Sorsolás, csapatok felállítása
 • 10. 00 Selejtező küzdelmek, elődöntők, döntők.
 • Rövid emlékműsor.
 • Ünnepélyes eredményhirdetés, díjak kiosztása.
 • Estebéd elfogyasztása.
 • Táncház.

A verseny helyszíne: Székelykeresztúr, Zelyk Domokos Iskolaközpont-sportcsarnok.

GPS: [É 48, 28250 ° x K 25,02950°].

Természetesen kísérőket, érdeklődőket, családtagokat mindenki hozhat magával.

Szállást- bejelentkezés alapján biztosítunk. Derékalj és hálózsák szükséges.

TOVÁBBI RENDELKEZÉSEK:

Az a versenyző, aki a megnyitóra – közös fogadalomtétel idejére nem érkezik meg, /az előzetesen időben történt nevezés ellenére/ nem vehet részt a versenyen!

 

A verseny szabályairól részletesen:

8-es selejtezőcsoportokba sorsolják a versenyzőket. A csoportgyőztesek továbbjutnak, kieséses rendszerben küzdenek meg a versenyszám elsőbbségéért és az 1000 pontért. A párbaj alapfegyverét, az egységes súlyú, hosszú és ívű műanyag gyakorló szablyát (polifoam védőréteggel ellátva) a rendezők biztosítják. A vívósisakot és mellvédőt (nő versenyzőink részére) a rendezőbizottság és a résztvevő versenyzők közösen biztosítják, ezért aki teheti, hozza magával saját védőfelszerelését. A gyakorló fegyverzet szemüregbe való behatolása ellen mindenki saját védőfelszerelést is használhat. Ennek hiányában a rendezőbizottság által biztosított védőeszközt köteles használni. Kiegészítő védőeszközként a kesztyű és a bármilyen anyagból készült alkarvédő használata megengedett.

- az ádámcsutka, nemi szerv támadása tilos, kizáráshoz vezethet (ha a védekező mozzanat következtében a védő fél fegyverével, kezével tesz olyan mozdulatot, ahol a támadó fegyvere tilos területet ér és az ellenfél jelentősen nem sérült meg, akkor a küzdelem tovább folytatódhat)
- a küzdelmek időkorlát nélkül folynak
- a párbaj 5 pontig tart
- a kézfej és váll közötti terület, valamint a láb találata 1 pont- a fej találat 3 pont
- a mellkas, has, hát találata 2 pontot ér
- a kézfej és kéz alkar, felkar találata esetén a találatot elszenvedő köteles a másik kezéb átvenni a fegyvert
- mindkét kéz találata esetén az ellenfél nyer
- dobott fegyver nem minősül találatnak
- elvesztett fegyver esetén, az ellenfél szabadon támadhat, de az elvesztett fegyver felvehető (ekkor a saját fegyveren a penge markolása nem minősül találatnak)
- saját fegyver vágása is találatnak minősül (kivéve a fenti esetet)
- a találat előtt – az ellenfél részéről – indított és bevitt találat együttes találatnak minősül, amennyiben ez a valós küzdelemben is találat lenne
- együttes találatnak nincs pontértéke
- csak az ellenfél fegyverének teljes kizárásával elért ún. „tiszta” találat ér pontot
- minden (tiszta és együttes) találat után a bíró megállítja a küzdelmet és a felek kezdő állásból folytatják 
- a támadások ereje nincs korlátozva, de a gyors pillanatszerű reakciók amúgy sem teszik lehetővé a teljes erőből történő támadást, mivel az időveszteséget okoz. A versenyeknél az ún. „fél erő” alkalmazása a leginkább célravezető. A versenyzőknek rendelkezni kell olyan fájdalom-tűrőképességgel és sportemberi magatartással, amely nem vezet sportszerűtlenséghez
- minden küzdelemnél egymást követő 5 együttes találat esetében az addigi végeredmény áll be, egyenlő állás esetén a következő tiszta találat dönt
-a találatok megítélésében elsősorban a bíró(k) határozata dönt, de ha a támadó a megítélt találatra a „nem volt találat” szóbeli jelzéssel válaszol, akkor az a találat törlésre kerül. Az esetlegesen a találatot elszenvedő versenyző véleménye nem mérvadó. A küzdelmet elsősorban a versenyzők értékelik, vitás esetekben a bíró dönt.
- tilos a menekülés, intést von maga után (menekülés: 10 méternél nagyobb távolság egyirányú hátráló megtétele, az irányváltó kimozgások, elfordulások nem tartoznak ebbe a kategóriába)

Az értékelés:

A küzdelmek végső győztese 1000 pont
Döntős 900 pont
Harmadik 800 pont
Negyeddöntős 700 pont
Nyolcad döntős 600 pont

A selejtezőcsoportokban elért győzelmek száma x 100 pont a többi versenyző pontszáma.Székelykeresztúr – Erdély, 2013. január 04
Jézuskiáltó Székely Barantaközösség, Rózsahordozó Szenterzsébet baranta csapat

Vissza