A Baranta kutatása

A Baranta mozgásanyaga az alábbi kutatási területekről került összegyűjtésre:

 • A mai /a közelmúlt/ magyar hagyományokban fellelhető harci mozgások (ma is űzött pusztakezes- és fegyveres (eszközös) pásztorhagyományok).
 • A történeti források harci kiképzéssel foglalkozó leírásai.
 • A történeti források harci közösségek jogaival, felépítésével, tevékenységével foglalkozó leírásai.
 • A hasonló életmódkultúrával, Magyarországon letelepedett néprészekkel rendelkező nomád-, félnomád népek testkultúrájának ma is élő hagyományai (kunok, jászok, besenyők, kálizok stb.).
 • Régi szabályleírások.
 • Fegyveres táncaink mozgásanyaga.
 • Eszközös táncaink mozgásanyaga.
 • A magyar táncok lépés és ritmusvizsgálata.
 • Egyéb magyar táncok egyensúly- és végtaghelyzet vizsgálata.
 • Régi vívókönyvek magyar vonatkozású elemzései.
 • Régi magyar vívóiskolák képanyaga.
 • A korai kutatások régi katonai szabályzatokba beépített elemei.
 • A néphagyományok, a néprajz rejtett elemeinek kutatása (népi legendák, mesék, szólások, elbeszélések, mondák, a paraszti eszközhasználat emlékei, népi versengések).
 • Ősi jellegű gyermekjátékaink kutatása.
 • A gyakorlati régészet eredményei, következtetései.
 • A korabeli-, rekonstruált fegyverek, harci segédeszközök, kiegészítők alkalmazásának gyakorlati tapasztalatai.
 • A magyar katonai közelharc küzdelemközpontú megfogalmazásainak a korabeli fegyverekre és védőeszközökre kivetített elvei.
 • A képzőművészet harci mozgásokat megelevenítő alkotásainak elemzése (freskók, ötvösmunkák, szőttesek, karcolatok).
 • A jellegzetes nemzeti pszichikum, életmód és hagyományos nevelés kutatásának eredményei.
 • A magyar néprajz egyéb kapcsolható kutatási területei /eszközkészítés, állatgondozás stb./
 • A ló felkészítésének, kezelésének és harci alkalmazásainak rekonstruált elvei.
 • A küzdelemközpontú versenyek tapasztalatai.